-

--

1

ღ Vιcнy

Experience

270

Messages

52

Activity

0,2 hours

Level1

2

ØnceWaśHasań_left..!

Experience

228

Messages

18

Activity

0,16 hours

Level1

3

Eagle[.]

Experience

217

Messages

19

Activity

0,16 hours

Level1

4

Nemo ᴶᴷ

Experience

205

Messages

14

Activity

0,15 hours

Level1

5

NotYourFeniX

Experience

183

Messages

10

Activity

0,13 hours

Level1

6

Ć¥Ł❥ΔŁØŇ€→🚬•✮•

Experience

147

Messages

9

Activity

0,11 hours

Level1

7

anobody

Experience

110

Messages

10

Activity

0,08 hours

Level0

8

- mxybe.spence

Experience

69

Messages

5

Activity

0,05 hours

Level0

9

dropout

Experience

65

Messages

6

Activity

0,05 hours

Level0

10

~ Hacker_xD ᴶᴷ

Experience

50

Messages

4

Activity

0,03 hours

Level0

11

qoft

Experience

49

Messages

5

Activity

0,03 hours

Level0

12

Lucifer.ly~\

Experience

45

Messages

3

Activity

0,03 hours

Level0

13

RAINGM

Experience

44

Messages

3

Activity

0,03 hours

Level0

14

950272973032525824

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

15

1005645216470016060

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

16

1005266835500974161

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

17

1005646469975515156

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

18

1005646917583257600

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

19

988235822471999518

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

20

988238116181667931

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

21

994421525262385154

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

22

994421715914457221

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

23

994421711728545884

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

24

994421729004879973

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

25

994421629113348096

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

26

1005694773929181274

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

27

994421889973891142

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

28

1005694824122417263

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

29

1005694834801115148

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

30

1005694924362109059

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

31

1005694983568887928

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

32

1005695045015437322

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

33

1005695056809824306

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

34

1005695225991282761

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

35

1005695261407973397

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

36

1005695290633891913

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

37

1005695230168809472

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

38

1005695293980942428

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

39

1005695318500851824

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

40

1005699506978951190

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

41

1005699536892723230

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

42

1005699592429518940

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

43

1005699619549880401

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

44

1005699635349815306

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

45

1005699659626463355

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

46

1005699690588807239

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

47

1005699832754741369

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

48

1005699901537128478

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

49

1005699962329374822

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

50

1005700012568752129

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

51

1005700022547009536

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

52

1005700309412229160

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

53

1005700330035613746

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

54

1005700307218608269

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

55

1005700352491929611

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

56

1005700356019339444

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

57

1005700386960703499

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

58

1005700461120208937

Experience

25

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

59

1005646907298820199

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

60

988234673677279242

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

61

896125990399541318

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

62

988234781558992938

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

63

955742721555959818

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

64

994420106555826196

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

65

988239776647880784

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

66

994421607877591060

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

67

1005694750256541777

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

68

1005694834754998304

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

69

1005694873837510665

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

70

1005694928795471972

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

71

1005694952224870472

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

72

1005694993526165536

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

73

1005694998416723988

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

74

1005695026426282034

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

75

1005695055035641878

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

76

1005695063155818656

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

77

1005695272518688768

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

78

1005695302294056970

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

79

1005695300532441149

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

80

1005695330395885578

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

81

1005695350062981170

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

82

1005699441723986041

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

83

1005699460346695721

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

84

1005699478273146880

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

85

1005699551971258398

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

86

1005699549911842896

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

87

1005699630639628370

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

88

1005699678442106940

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

89

1005699803486896230

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

90

1005699828262645901

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

91

1005699855886340207

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

92

1005699836437344336

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

93

1005699876232888413

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

94

1005699877067558983

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

95

1005699909707644969

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

96

1005699921707548703

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

97

1005699977890246756

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

98

1005700055480684624

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

99

1005700171356713060

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

100

1005700315552682016

Experience

24

Messages

2

Activity

0,01 hours

Level0

Ranking Type

Change the sorting type to voice or message.

Rank Card

Edit your rank card shown in the /rank command.

How It Works?

For every minute you spend on the text and voice channels, you randomly gain between 20 and 25 xp.